SAVE THE DATE!

vrijdag 27 november 2020

Over onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Over Hét Congres

Hét Congres 2019 was een groot succes!

We mogen Hét Congres 2019 met een gerust hart een groot succes noemen. De opening van filosoof en theatermaker Ronald Hünneman werd door de congresgangers gewaardeerd met een 8,4. Hét Congres in z’n geheel kreeg een 7,5; iets meer dan vorig jaar.

Ruim veertig workshops, veel standhouders op het Exposantenplein, het Gewoon speciaal ict-lab, de algemene ledenvergaderingen van LECSO en SBOwerkverband en de bekendmaking en uitreiking van het Project Speciaal 2019. Voor alle deelnemers was er een keur van activiteiten.

 

Het Project Speciaal 2019

De TOPklas van de Koningin Julianaschool in Culemborg is hét Project Speciaal 2019. Op Het Congres kreeg de school de prijs van 7.500 euro uitgereikt door de jury-voorzitter Addie Smulders.

IATB (Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostinging zorg/onderwijs) en IXVO waren de 2 andere genomineerde projecten. De jury had dit jaar de keuze uit 23 projecten die allemaal vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleren.

Lees hier meer over Project Speciaal

 

Wij hopen je volgend jaar op vrijdag 27 november 2020 terug te zien bij Hét Congres 2020 op Papendal.

Programma

Keynote: Filosoof en theatermaker Ronald Hünneman verzorgt een prikkelende opening en daagt ons uit om ‘Gewoon te DOEN’.

Keus uit ruim 40 presentaties, workshops, werksessies en belevingscircuits.

Een greep uit het programma:

• Doelgroepenmodel • Leren van gedrag • BinK (behandeling in de klas) • Kwaliteitsnorm SO • Humane begeleiding van kinderen • Levensloopbegeleiding • Expliciete directe instructie • Dubbel bijzonder • Anders organiseren • Wiebelen en friemelen in de klas • Betekenisvol leren • Belevingscircuits NAH • LVB • Autisme • Onderwijskwaliteit

Project Speciaal

De TOPklas van de Koningin Julianaschool in Culemborg is hét Project Speciaal 2019. Op Het Congres kreeg de school de prijs van 7.500 euro uitgereikt door de jury-voorzitter Addie Smulders.

 

IATB (Integrale Adviescommissie Toegang en Bekostinging zorg/onderwijs) en IXVO waren de 2 andere genomineerde projecten. De jury had dit jaar de keuze uit 23 projecten die allemaal vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleren.

 

TOPklas
De TOPklas is een Tijdelijke OnderwijsPlaats (TOP) voor leerlingen die vanwege gedragsproblematiek dreigen uit te vallen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Hoofddoel van de klas is om verwijzing naar het s(b)o te voorkomen en terugplaatsing naar de school van herkomst te bevorderen.

 

In de groep van maximaal 8 leerlingen worden de leerlingen intensief begeleid door 2 leerkrachten. Uniek is dat deze meesters vanuit de bewegingsagogie werken. Dit maakt dat zij met een frisse en andere blik kijken naar kinderen en interventies kunnen inzetten vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met frustraties. Dit gebeurt in de groep tijdens werkmomenten maar ook vaak tijdens sport en spelactiviteiten. Lees meer over de Topklas.

 

Bekijk hier alle ingezonden projecten.

Thema’s

– Passend onderwijs
– Onderwijs en zorg
– Onderwijskwaliteit
– Vso en arbeidstoeleiding
– Expertise, onderzoek en ontwikkeling

Beleef- en netwerkcafés en ledenvergaderingen

Beleefcafés: Het LVB (licht verstandelijk beperkt) belevingscircuit, een autismebelevingscircuit en NAH (niet aangeboren hersenletsel) belevingscircuit.

Algemene ledenvergadering Lecso en SBOwerkverband.

Exposantenpleinen en presentaties

Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders je over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Daarnaast worden er presentaties binnen het dagprogramma verzorgd.

Gewoon Speciaal ICT LAB

Binnen het Lecso Gewoon Speciaal ICT LAB vind je nieuwe ontwikkelingen, expertise, “good practice”, tools op gebied van onderwijsontwikkeling met ICT.

CED-Groep

De CED-Groep is hoofdsponsor van Hét Congres. Zij verzorgen vanuit hun kennis/onderzoek en expertise een aantal interessante presentaties en workshops.

Exposanten

BMC

Adviseert over en ondersteunt bij het implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Hoogwaardig advies en onderzoek gecombineerd met daadkrachtige inzet van de beste interim-adviseurs, maakt BMC tot dé partner in verbetering voor de publieke sector. BMC maakt, samen met Yacht, onderdeel uit van de Yacht Group.

Uitgeverij Pica

Verzorgt toegankelijke boeken én slimme hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veelgeprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken. Veel werkmaterialen en formulieren bij de boeken zijn gratis te downloaden.

B&T

Een adviesbureau voor het onderwijs. Wij willen het verschil maken voor mensen en organisaties. We brengen teweeg, presteren met passie, vinden de juiste mens voor de juiste plek en (laten) leren met impact. Organisatieadvies, interim-management, werving & selectie, academie en communicatiecollectief.

Edunova

Kennispartner van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en hun ketenpartners. Expert op het gebied van arbeidstoeleiding.

Fontys OSO

Een onderdeel van Fontys Hogescholen. Hier wordt de opleiding Master Educational Needs aangeboden. Dit is een HBO Masteropleiding voor onderwijsprofessionals.

IVIO

IVIO@School biedt scholen ondersteuning om maatwerk te bieden aan leerlingen die door omstandigheden niet naar school kunnen.

Janszoon Software (MLS)

Janszoon Software is de leverancier van MLS, een compleet leerling volgsysteem voor het S(B)O en VSO.
MLS is door gebruikers van stichtingsniveau tot op leerlingniveau aanpasbaar. Zo beslis je als gebruiker zelf welke bestaande onderdelen je wilt gebruiken. Door jouw ideeën te koppelen aan onze vaardigheden, zorgen we er samen voor dat MLS volledig aansluit op jouw wensen!

Sailwise

Een non-profitorganisatie die al meer dan 40 jaar actieve watersportvakanties en activiteiten voor mensen met een beperking aanbiedt. Zo wel voor groepen als individuen. Watersport daagt kinderen met een beperking uit waardoor ze in een veilige omgeving hun grenzen kunnen verleggen en werken aan hun empowerment. Ideaal voor klassenuitjes/kampen.

Cito

Een kennisorganisatie op het gebied van toetsing. Onze expertise en ervaring zetten wij in om het onderwijs van morgen krachtiger te maken. Vanuit onze drijfveer ‘Gelijke kansen voor iedereen’ ontwikkelen wij objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. Wij bundelen hiervoor onze krachten met het onderwijs, onze klanten en stakeholders.

Karakter

Een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. Voor jong volwassenen tussen de 18-23 jaar is voor aanmelding overleg nodig om te beoordelen of Karakter de beste keuze is. Karakter heeft een academische functie. Vanuit deze functie houden wij ons onder andere bezig met opleiding, onderzoek en onderwijs.

Oberon B.V.

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in Utrecht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid dragen wij met (praktijk)onderzoek en advies al twintig jaar bij aan beter onderwijs voor kinderen en jongeren. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Muiswerk Educatief

Een nieuwe leerplatform, speciaal ontwikkeld voor vo en mbo. Kom je in de klas niet toe aan de leuke kanten van het onderwijs? Wil je meer tijd overhouden voor het echte werk? Wil je de leerlingen niet afrekenen, maar vooruithelpen? Laat je docentenhart weer sneller kloppen. Numo maakt ruimte voor het echte werk. Ruimte voor onderwijs!

REA College Nederland

REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. De route is een speciale leerweg naar werk, de eindbestemming is een baan. REA College heeft 12 locaties door heel Nederland.

Topicus.Education B.V. (ParnasSys)

Wij begrijpen dat leerkrachten een topprestatie leveren. Ons doel is om leerkrachten te ondersteunen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: in lesgeven. Wij zorgen dat administratieve lasten worden verlicht en er meer inzicht is in de ontwikkeling van leerlingen. Want uiteindelijk draait het toch om hen.

CED-Groep (hoofdsponsor)

Samen met professionals in het onderwijs werken we aan kansen voor álle kinderen. Haal het beste uit jezelf én uit je leerlingen met onze praktische oplossingen voor in de klas, inspirerende leermiddelen, effectieve professionalisering en begeleiding. Wij trainen en adviseren professionals en beslissers in onderwijs en kinderopvang.

KCH

Verzorgt voor de “route arbeid” de certificering voor leerlingen van Speciaal Voortgezet Onderwijs en Praktijkscholen en voor doelgroepen zoals studenten van de academie voor Zelfstandigheid (oa ‘s Heerenloo). Wij doen dit praktijkgericht, op landelijke basis en in samenwerking met de branches van bijvoorbeeld handel en logistiek. KCH maakt hierbij gebruik van een digitaal portfoliosysteem.

Werken aan

De leermiddelen van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan zijn modulair opgebouwd. Met behulp van de begintoets en het digitale leerlingvolgsysteem wordt in kaart gebracht wat het startniveau van de leerling is. Van daaruit is het mogelijk om een gerichte leerstofplanning voor een leerling of voor een groep te maken. Daardoor kun je efficiënt en opbrengstgericht werken met de leerling.

Dedicon

In onze samenleving kun je alleen volwaardig meedoen als je toegang hebt tot de juiste informatie. Informatie is je paspoort naar de maatschappij. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Dedicon is van mening dat álle informatie die je nodig hebt beschikbaar moet zijn. En wel in een leesvorm die jou het beste past en op het moment dat je het nodig hebt. Mensen met een leesbeperking bieden wij vormen van anders lezen aan. Deze alternatieven helpen scholen, bibliotheken, uitgevers en bedrijven om informatie te delen met iedereen.

Adapt-Ability

Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

LECSO

LECSO vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de PO-Raad, de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen; ontwikkelt, borgt en verspreidt samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning; versterkt de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen.

Bureau Invra

Bureau Invra levert effectieve én efficiënte oplossingen waarmee jij in staat bent om meer zelfsturing en zelfredzaamheid bij mensen te realiseren. Hierdoor groeit hun eigenwaarde. En dat geeft uitzicht op werk, zelfstandig wonen of een gezin.

Visio

Visio Onderwijs biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een visuele beperking. Vanuit de Visio-scholen en begeleiding in het regulier onderwijs is de ondersteuning gericht op meedoen mogelijk maken.

Onderwijsbureau Van Leeuwen

Onderwijsontwikkeling, begeleiding en coaching van teams en individuele docenten in het speciaal-, praktijk- en regulier onderwijs.

Schooljudo

Helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamica van een klas.

Klokkijken met de hardloper

Wij hebben een klokkijkmethode gemaakt voor zml kinderen en ieder ander die klokkijken moeilijk vindt. een verhaal bij "voor"en "over" en een nieuwe volgorde van kloktijden aanbieden vormen de belangrijkste pijlers. Er zijn lesbeschrijvingen, werkbladen en liedjes voor analoog en digitaal klokkijken. De methode wordt inmiddels gebruikt op scholen voor so, vso, bo en sbo.

Eega

Begeleiding naar werk voor jongeren met speciale talenten.
Training, opleiding en coaching voor jongeren die iets anders zoeken dan het reguliere onderwijs. Een vorm van aangepast beroepsonderwijs, met als doel een betaalde baan.

Mijn Coach Route

Is een unieke methode waarbij leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen en leren deze strategisch en doelgericht te zetten voor hun eigen ontwikkeling! Mijn Coach Route bestaat uit praktische actieve werkvormen voor docenten/assistenten om leerlingen hun gehele schoolloopbaan actief te betrekken bij hun leerproces. Mijn coach route richt zich vooral op het voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs.

ProDemos

Is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. ProDemos heeft ook voor het VSO een passend aanbod van lesmateriaal voor in klas, een programma op het gemeentehuis en een speciaal excursieprogramma naar Politiek Den Haag.

EXOVA & Edupos

Is gespecialiseerd in het implementeren en begeleiden van gepersonaliseerd leren. Kinderen die EXOVA-onderwijs genieten, krijgen de kans zich binnen hun mogelijkheden in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. Ze krijgen zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Om dit te realiseren heeft EXOVA drie digitale methodieken ontwikkeld voor rekenen, taal en wereldoriëntatie die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling.

Meesterkeukens

Ontwerpt en levert keukens voor scholen en de zorg. Als u op zoek bent naar een professionele keukeninrichting voor uw leslokaal, schoolkantine, of zorgkeuken dan denken zij graag met u mee.

SchouderCom

Alle schoolcommunicatie handig en overzichtelijk bij elkaar. Welke leerkracht wil dat nou niet? Tijd besparen én ouderbetrokkenheid vergroten. SchouderCom biedt het allemaal. Zelfs uw schoolwebsites.

MEE

Gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten Zij ons in voor een inclusieve samenleving.

Flexwijs

Al sinds 2010 brengt Flexwijs de juiste leraar en de juiste school bij elkaar. Wij zetten ons in voor het duurzaam versterken van het onderwijs. Dit doen wij ook voor het speciaal onderwijs. Wij weten namelijk hoe bijzonder, uitdagend en dankbaar het is om te werken binnen het speciaal onderwijs en hoe belangrijk de rol van de leraar of gedragsspecialist is voor kinderen en jongeren met een beperking of gedragsproblemen. Van SBO tot jeugdzorgplus en van VSO tot justitiële jeugdinrichting, wij helpen bij het oplossen van het vacatures binnen jouw onderwijsteam. Iedere dag opnieuw en altijd met een blik op de toekomst. Want iedere leerling verdient het beste onderwijs.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Contact

Vragen over het programma

Als je vragen hebt over de organisatie of het programma van Hét Congres, neem dan contact op via info@hetcongres.nl.

Vragen over de beurs

Bent je geïnteresseerd in een stand op de beurs en wil je de mogelijkheden bespreken? Stuur dan een e-mail naar k.makkinje@deonderwijsspecialisten.nl.

Je ontvangt een reactie op je vraag per e-mail of we nemen telefonisch contact met je op.

Postadres

De Onderwijsspecialisten
Hét Congres
Postbus 821
6800 AV Arnhem