Hét Congres is uitgesteld.

Hét Congres gaat dit schooljaar niet door.

November is voor LECSO en het SBOwerkverband altijd de maand waarin door velen uitgekeken wordt naar Hét Congres. Niet alleen omdat daar kennis en nieuwe ontwikkelingen met elkaar gedeeld worden, maar ook omdat het dé ontmoetingsplek van en voor het gespecialiseerd onderwijs is.
We hadden jullie al aangekondigd dat ook Hét Congres natuurlijk te maken heeft met de gevolgen van de corona-epidemie, maar voor ons was daarvan de eerste consequentie dat het weliswaar geen fysieke-, maar dan toch zeker een digitale uitvoering zou gaan worden.

De voorbereidingen voor Het Congres op 27 november a.s. waren al vergevorderd met o.i. een interessant programma, maar corona heeft ons toch nog weten in te halen: het standpunt van het Kabinet en dan met name de aanscherpingen van dinsdag 3 november jl., hebben ons helaas moeten doen besluiten om Hét Congres uit te stellen.

Dit betekent dat wij ons met onverminderd enthousiasme gaan richten op een nieuwe datum; een datum in een periode waarvan wij hopen dat we de grootste coronaperikelen dan achter de rug hebben. Een exacte datum kunnen wij uiteraard op dit moment nog niet noemen; ergens in het voorjaar 2021 komen wij bij u terug voor een datum in het volgende schooljaar. Maar dat Hét Congres, in welke vorm dan ook, blijft bestaan staat vast!

Wij willen iedereen danken die zich op enigerlei wijze al ingespannen of opgegeven heeft voor Hét Congres 2020 en wij hopen van harte dat wij niet alleen hen, maar ook iedereen met een hart voor het gespecialiseerd onderwijs, in betere tijden alsnog mogen verwelkomen op Hét Uitgestelde Congres!

Contact

Vragen over het programma

Als je vragen hebt over de organisatie of het programma van Hét Congres, neem dan contact op via info@hetcongres.nl.