Gewoon DOEN!

vrijdag 29 november, Papendal Arnhem

MELD JE NU AAN!

Doe dit voor 2 november en geniet van € 20 vroegboekkorting!

aanmeldbutton

Over onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Over Hét Congres

Hét Congres is een landelijk onderwijscongres van Lecso en het SBOwerkverband en wordt door De Onderwijsspecialisten georganiseerd. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal.

Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gepresenteerd. Daarnaast worden er ‘good practice’ voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs gedeeld.

Met elkaar verkennen we de mogelijkheden en kansen die er zijn om leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling binnen een passende leeromgeving.

De Onderwijsspecialisten organiseert Hét Congres in opdracht van deze partijen en de CED-Groep maakt het als hoofdsponsor mede mogelijk.

Programma

Keynote: Filosoof en theatermaker Ronald Hünneman verzorgt een prikkelende opening en daagt ons uit om ‘Gewoon te DOEN’.

Keus uit ruim 40 presentaties, workshops, werksessies en belevingscircuits.

Een greep uit het programma:

• Doelgroepenmodel • Leren van gedrag • BinK (behandeling in de klas) • Kwaliteitsnorm SO • Humane begeleiding van kinderen • Levensloopbegeleiding • Expliciete directe instructie • Dubbel bijzonder • Anders organiseren • Wiebelen en friemelen in de klas • Betekenisvol leren • Belevingscircuits NAH • LVB • Autisme • Onderwijskwaliteit

Thema’s

– Passend onderwijs
– Onderwijs en zorg
– Onderwijskwaliteit
– Vso en arbeidstoeleiding
– Expertise, onderzoek en ontwikkeling

Beleef- en netwerkcafés en ledenvergaderingen

Beleefcafés: Het LVB (licht verstandelijk beperkt) belevingscircuit, een autismebelevingscircuit en NAH (niet aangeboren hersenletsel) belevingscircuit.

Algemene ledenvergadering Lecso en SBOwerkverband.

Exposantenpleinen en presentaties

Op twee ruime beurspleinen informeren standhouders je over hun nieuwste producten, methodes en diensten. Daarnaast worden er presentaties binnen het dagprogramma verzorgd.

Gewoon Speciaal ICT LAB

Binnen het Lecso Gewoon Speciaal ICT LAB vindt je nieuwe ontwikkelingen, expertise, “good practice”, tools op gebied van onderwijsontwikkeling met ICT.

CED-Groep

De CED-Groep is hoofdsponsor van Hét Congres. Zij verzorgen vanuit hun kennis/onderzoek en expertise een aantal interessante presentaties en workshops.

Exposanten

BMC

Adviseert over en ondersteunt bij het implementeren van verbeteringen in beleid en uitvoering. Hoogwaardig advies en onderzoek gecombineerd met daadkrachtige inzet van de beste interim-adviseurs, maakt BMC tot dé partner in verbetering voor de publieke sector. BMC maakt, samen met Yacht, onderdeel uit van de Yacht Group.

Uitgeverij Pica

Verzorgt toegankelijke boeken én slimme hulpmiddelen voor het onderwijs, waaronder veelgeprezen titels over gedrag, professionaliseren en oplossingsgericht werken. Veel werkmaterialen en formulieren bij de boeken zijn gratis te downloaden.

B&T

Een adviesbureau voor het onderwijs. Wij willen het verschil maken voor mensen en organisaties. We brengen teweeg, presteren met passie, vinden de juiste mens voor de juiste plek en (laten) leren met impact. Organisatieadvies, interim-management, werving & selectie, academie en communicatiecollectief.

Edunova

Kennispartner van het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en hun ketenpartners. Expert op het gebied van arbeidstoeleiding.

Fontys OSO

Een onderdeel van Fontys Hogescholen. Hier wordt de opleiding Master Educational Needs aangeboden. Dit is een HBO Masteropleiding voor onderwijsprofessionals.

IVIO

IVIO@School biedt scholen ondersteuning om maatwerk te bieden aan leerlingen die door omstandigheden niet naar school kunnen.

Janszoon

Ontwikkelt maatwerk software en is onder andere leverancier van MLS, wat staat voor (Maatwerk Leerlingvolg Systeem). Het is een compleet leerlingvolgsysteem voor het S(B)O en VSO en wordt onder meer gebruikt door De Onderwijsspecialisten. MLS is ontwikkeld omdat er nu eenmaal een leerlingvolgsysteem nodig is met lef en visie! We zijn niet bang “om onze nek uit te steken” als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

Sailwise

Een non-profitorganisatie die al meer dan 40 jaar actieve watersportvakanties en activiteiten voor mensen met een beperking aanbiedt. Zo wel voor groepen als individuen. Watersport daagt kinderen met een beperking uit waardoor ze in een veilige omgeving hun grenzen kunnen verleggen en werken aan hun empowerment. Ideaal voor klassenuitjes/kampen.

Cito

Een kennisorganisatie op het gebied van toetsing. Onze expertise en ervaring zetten wij in om het onderwijs van morgen krachtiger te maken. Vanuit onze drijfveer ‘Gelijke kansen voor iedereen’ ontwikkelen wij objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. Wij bundelen hiervoor onze krachten met het onderwijs, onze klanten en stakeholders.

Karakter

Een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. Voor jong volwassenen tussen de 18-23 jaar is voor aanmelding overleg nodig om te beoordelen of Karakter de beste keuze is. Karakter heeft een academische functie. Vanuit deze functie houden wij ons onder andere bezig met opleiding, onderzoek en onderwijs.

Oberon B.V.

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in Utrecht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid dragen wij met (praktijk)onderzoek en advies al twintig jaar bij aan beter onderwijs voor kinderen en jongeren. Wat voor project wij ook voor u uitvoeren, ons kernwoord is altijd ‘verbinden’. De verbinding tussen verschillende partijen in het veld, tussen beleid en praktijk, tussen onderzoek en advies of tussen nu en de toekomst.

Muiswerk Educatief

Een nieuwe leerplatform, speciaal ontwikkeld voor vo en mbo. Kom je in de klas niet toe aan de leuke kanten van het onderwijs? Wil je meer tijd overhouden voor het echte werk? Wil je de leerlingen niet afrekenen, maar vooruithelpen? Laat je docentenhart weer sneller kloppen. Numo maakt ruimte voor het echte werk. Ruimte voor onderwijs!

REA College Nederland

REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. De route is een speciale leerweg naar werk, de eindbestemming is een baan. REA College heeft 12 locaties door heel Nederland.

Uitgeverij Deviant

Is een educatieve uitgeverij die methodes Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap ontwikkelt voor het mbo, vo, PrO en vso.

CED

De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. Ook ontwikkelt de organisatie educatieve producten. CED-Groep bereikt.

KCH

Verzorgt voor de “route arbeid” de certificering voor leerlingen van Speciaal Voortgezet Onderwijs en Praktijkscholen en voor doelgroepen zoals studenten van de academie voor Zelfstandigheid (oa ‘s Heerenloo). Wij doen dit praktijkgericht, op landelijke basis en in samenwerking met de branches van bijvoorbeeld handel en logistiek. KCH maakt hierbij gebruik van een digitaal portfoliosysteem.

Werken aan

De leermiddelen van Werken aan Rekenen, Nederlands, Engels en Stage & Loopbaan zijn modulair opgebouwd. Met behulp van de begintoets en het digitale leerlingvolgsysteem wordt in kaart gebracht wat het startniveau van de leerling is. Van daaruit is het mogelijk om een gerichte leerstofplanning voor een leerling of voor een groep te maken. Daardoor kun je efficiënt en opbrengstgericht werken met de leerling.

Dedicon

In onze samenleving kun je alleen volwaardig meedoen als je toegang hebt tot de juiste informatie. Informatie is je paspoort naar de maatschappij. Ook voor mensen die moeite hebben met lezen. Dedicon is van mening dat álle informatie die je nodig hebt beschikbaar moet zijn. En wel in een leesvorm die jou het beste past en op het moment dat je het nodig hebt. Mensen met een leesbeperking bieden wij vormen van anders lezen aan. Deze alternatieven helpen scholen, bibliotheken, uitgevers en bedrijven om informatie te delen met iedereen.

Adapt-Ability

Wij verzorgen training en scholing op het gebied van de mens-werkafstemming en de arbeids(re)integratie. Dit kan gericht zijn op de mens als (toekomstige) werknemer, cliënt of uitkeringsgerechtigde of op de consulent, begeleider, assessor of leraar. Voorbeelden zijn de cursus "inleiding arbeidskundige technieken" en de cursussen betreffende het gebruik van MAST- en Ruwardtestsystemen. Tevens zijn wij leverancier van deze testsystemen.

LECSO

LECSO vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de PO-Raad, de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen; ontwikkelt, borgt en verspreidt samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning; versterkt de onderlinge verbondenheid tussen de gespecialiseerde scholen.

Topicus.Education B.V. (ParnasSys)

Wij begrijpen dat leerkrachten een topprestatie leveren. Ons doel is om leerkrachten te ondersteunen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: in lesgeven. Wij zorgen dat administratieve lasten worden verlicht en er meer inzicht is in de ontwikkeling van leerlingen. Want uiteindelijk draait het toch om hen.

Bureau Invra

Bureau Invra levert effectieve én efficiënte oplossingen waarmee jij in staat bent om meer zelfsturing en zelfredzaamheid bij mensen te realiseren. Hierdoor groeit hun eigenwaarde. En dat geeft uitzicht op werk, zelfstandig wonen of een gezin.

Visio

Visio Onderwijs biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een visuele beperking. Vanuit de Visio-scholen en begeleiding in het regulier onderwijs is de ondersteuning gericht op meedoen mogelijk maken.

Onderwijsbureau Van Leeuwen

Onderwijsontwikkeling, begeleiding en coaching van teams en individuele docenten in het speciaal-, praktijk- en regulier onderwijs.

Schooljudo

Helpt docenten al 14 jaar bij het creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen. Zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamica van een klas.

Klokkijken met de hardloper

Wij hebben een klokkijkmethode gemaakt voor zml kinderen en ieder ander die klokkijken moeilijk vindt. een verhaal bij "voor"en "over" en een nieuwe volgorde van kloktijden aanbieden vormen de belangrijkste pijlers. Er zijn lesbeschrijvingen, werkbladen en liedjes voor analoog en digitaal klokkijken. De methode wordt inmiddels gebruikt op scholen voor so, vso, bo en sbo.

Eega

Begeleiding naar werk voor jongeren met speciale talenten.
Training, opleiding en coaching voor jongeren die iets anders zoeken dan het reguliere onderwijs. Een vorm van aangepast beroepsonderwijs, met als doel een betaalde baan.

Mijn Coach Route

Mijn Coach Route is een unieke methode waarbij leerlingen hun realistische mogelijkheden leren kennen en leren deze strategisch en doelgericht te zetten voor hun eigen ontwikkeling! Mijn Coach Route bestaat uit praktische actieve werkvormen voor docenten/assistenten om leerlingen hun gehele schoolloopbaan actief te betrekken bij hun leerproces. Mijn coach route richt zich vooral op het voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs.

ProDemos

Is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. ProDemos heeft ook voor het VSO een passend aanbod van lesmateriaal voor in klas, een programma op het gemeentehuis en een speciaal excursieprogramma naar Politiek Den Haag.

EXOVA & Edupos

Is gespecialiseerd in het implementeren en begeleiden van gepersonaliseerd leren. Kinderen die EXOVA-onderwijs genieten, krijgen de kans zich binnen hun mogelijkheden in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen. Ze krijgen zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Om dit te realiseren heeft EXOVA drie digitale methodieken ontwikkeld voor rekenen, taal en wereldoriëntatie die gebaseerd zijn op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling.

Praktische informatie

Kosten

Deelname bedraagt € 185,- per persoon. Bij de prijs inbegrepen:

  • plenaire opening
  • keus uit een gevarieerd programma
  • toegang tot twee uitgebreide beursvloeren
  • lunch, koffie, thee, etc.
  • info over Hét Congres binnen de LECSO app

Voor betaling ontvang je een factuur.

Vroegboekkorting

In oktober start de aanmelding. Vroeg aanmelden wordt beloond. Je loopt niet het risico dat een presentatie al vol zit en je ontvangt korting op de toegangsprijs.

  • € 20,- korting bij aanmelding vóór 2 november 2019.
  • € 10,- korting bij aanmelding vóór 16 november 2019.

Groepskorting

Groepen vanaf 20 personen kunnen we korting en groepsvoordelen bieden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de organisatie: info@hetcongres.nl.

Studiedag

Met het hele team als studiedag naar Hét Congres? We bespreken graag alle voordelen, zoals extra korting en denken graag met je mee over de organisatie. Voor meer informatie kun je mailen naar: info@hetcongres.nl.

Download de LECSO app

Alle relevante én up-to-date informatie over Hét Congres staat in de LECSO app. Het programma, de sprekers, het dagschema, de exposanten, de sponsoren en de plattegrond. Als je na aanmelding inlogt kun je in de app direct je eigen gekozen programma inzien, en desgwenst aanpassen. Je ziet dan ook een unieke QR-code rechts bovenin, die wordt bij binnenkomst gescand bij wijze van toegangscontrole.

 

Bekijk hier een uitleg over de werking van de app.

Meld je snel aan!

Heel graag nodigen we je uit voor deelname aan Hét Congres 2019: over onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Klik op de button om naar het aanmeldformulier te gaan.

aanmeldbutton

Annulering

Annuleren kan alleen per e-mail aan de organisatie: info@hetcongres.nl. Bij annulering vóór 7 november worden 50% van de kosten gerestitueerd. Vanaf 7 november vindt geen restitutie plaats.

Bij verhindering mag een vervanger van je aanmelding gebruikmaken. De organisatie ontvangt van deze verandering graag een e-mail met gegevens, zodat we de plaatsvervanger goed kunnen verwelkomen met naambadge, etc.

Openbaar vervoer

Vanaf ieder station in Nederland kun je direct een ov-chipkaart kopen met Papendal als eindbestemming (enkele reis of retour). Je hoeft dan geen los kaartje meer voor de bus te kopen. Dit kaartje is te gebruiken in buslijn 10 met als eindbestemming Papendal. Deze bus rijdt van Centraal Station Arnhem rechtstreeks naar Papendal. De bus stopt bij hun bushalte op het terrein.

Je kunt daarnaast met buslijn 105 reizen. Dan stapt u uit bij de halte West End. Wanneer je het kruispunt oversteekt ben je binnen enkele minuten op Papendal. Plan je reis via www.9292.nl.

Route­beschrijving

Papendal is centraal gelegen en goed bereikbaar met de auto. Of je nu uit de richting Utrecht komt, Apeldoorn of Eindhoven, vanaf de A50 of A12. Wanneer je het terrein oprijdt, volg je de borden naar het congrescentrum.

Parkeren

Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Hoe vroeger je komt, hoe dichter u bij de entree kunt parkeren. Als je ver(der) weg moet parkeren, kun je gebruikmaken van de pendelbus die je naar het congrescentrum brengt en na afloop weer terug.

Contact

Vragen over het programma

Als je vragen hebt over de organisatie of het programma van Hét Congres, neem dan contact op via info@hetcongres.nl.

Vragen over de beurs

Bent je geïnteresseerd in een stand op de beurs en wil je de mogelijkheden bespreken? Stuur dan een e-mail naar k.makkinje@deonderwijsspecialisten.nl.

Je ontvangt een reactie op je vraag per e-mail of we nemen telefonisch contact met je op.

Postadres

De Onderwijsspecialisten
Hét Congres
Postbus 821
6800 AV Arnhem